Dolní Rakousko – země pro rozmanitou dovolenou

Dolní Rakousko se vyznačuje takovou rozmanitostí přírody a kultury, která je jedinečná v celé střední Evropě.

Dolní Rakousko je jádrem Rakouska. Tady se v 10. století poprvé objevil název Ostarrichi, první známý tvar slova, z kterého vznikl pozdější název pro Rakousko. A tady měli také svá sídla Babenberkové, první markrabí a vévodové Rakouska, než bylo v roce 1146 hlavní město přemístěno do centrální oblasti Dolního Rakousku – a sice do Vídně.

PDF - Aktuální tiskové zprávy: Dolní Rakousko – země pro rozmanitou dovolenou