Pielachtalské dřínkové posvícení

Na počest „dřínků“ pořádá oblast Pielachtal každoročně v říjnu dřínkové posvícení s výborným programem.

Když fešná krojovaná děvčata mlsají zářivě červené dřínky, znamená to jedině dřínkové posvícení v Pielachtalu. Každoročně v období sklizně plodů dřínu obecného je některá z obcí v Pielachtalu na dva dny prohlášena za slavnostní zónu.

Údolí Pielachtal si v Mostviertelu udělalo jméno jako „údolí dřínků“ – což jsou plody dřínu obecného, nazývané v Pielachtalu jako „Dirndln“, z nichž se tradičně vyrábějí marmelády nebo pálenky. Ke stálým akcím regionu patří posvícení Pielachtaler Dirndlkirtag, které se koná vždy v září a pokaždé v jiné obci.

Dirndl, Dirndl a zase Dirndl
Vedle těchto divokých plodů jsou středem veselice v obou dnech také jiné „Dirndln“, jak se lidově říká krojům a jejím nositelkám. Jednou za dva roky se s napětím očekává korunovace nové krojované královny, tzv. „Dirndlkönigin“, která pak následující dva roky zastupuje Pielachtal při různých příležitostech jako „dirndlová“ vyslankyně.

Požitkářské slavnosti
Dřínkové posvícení se odehrávají ve znamení kulinářského hýčkání dřínkovými specialitami, jež lze koupit a ochutnat u početných stánků – od dřínkové bowle po pálenku, od dřínkového dortu k dřínkové rolce (ovčí sýr plněný dřínky). Hudba a sport tvoří rámcový program posvícení. Pro děti se během celé akce organizují různé hry a soutěže.