1000 zapomenutých let

„Byzanc a Západ“ zve od 17. března do 11. listopadu 2018 na cestu časem 1000 zapomenutými roky.

Po výstavě „Zlatá Byzantská říše a Orient“ v roce 2012 mění Schallaburg svůj směr pohledu. V centru pozornosti je nyní: proměnlivé vztahy mezi „naším“ Západem a Byzantskou říší.

Schallaburg nám v roce 2018 připomene dějiny Byzantské říše a západní civilizace: výstava pojednává o dvou světech, které se vzájemně znaly, a přesto si byly v mnohém naprosto cizí. Dějiny Byzance začínají po rozdělení Římské říše ve 4. století.

O Východu a Západu

Římská říše se rozkládá kolem Středozemního moře. Vzhledem ke své velikosti je obtížné ji spravovat a ještě těžší je ji bránit. Je tedy rozdělena na dvě části – západní a východní. Pro Západořímskou říši je to začátek konce: bojuje s nepokoji uvnitř země i zvenčí a četné útoky ji zcela zničí. Zcela jinak je tomu ve východní části: Východořímská neboli Byzantská říše se svým hlavním městem Konstantinopolí se vyvíjí ve světovou velmoc a stává se politickým a kulturním centrem oblasti Středomoří. I přes rozdělení cestují lidé nadále z východní do západní části, především ale ze západu na východ: spousta jich přichází, aby si bojem za Byzanc vydělali peníze. Ještě více se jich vydává na cestu jako poutníci a navštěvují svatá místa. Mnozí zůstávají v daleké cizině a začínají tam nový život. Jiní se vracejí zpátky. Ve svých zavazadlech mají cenné předměty, nové nápady a fantastické příběhy.

O křižácích, poutnících a princeznách

S poutníky, obchodníky a křižáky vyplujeme na moře, potkáme se s Karlem Velikým při jeho korunovaci v Římě, doprovodíme princeznu Theodoru na její cestě z Konstantinopole do Rakouska. Podíváme se za francouzskými rytíři hledajícími dobrodružství a bohatství v Řecku a za byzantskými učenci, kteří vyvolali pozdvižení v Itálii. Odhalíme podvodníky a koukneme přes rameno obchodníkům s relikviemi. Exponáty z celého světa, jako např. z pařížského Musée du Louvre, klenotnice sv. Marka v Benátkách, Izraelského muzea v Jeruzalému nebo Muzea křesťanského a byzantského umění v Athénách dělají z výstavy „Byzantská říše a Západ“ jedinečnou podívanou. Výstava je zároveň objevnou cestou pro velké i malé: díky interaktivním hrám, zastavením s poslechem a aktivní spoluúčastí se cesta do středověku a ke Středozemnímu moři stává zážitkem pro celou rodinu. Audioprůvodci jsou k dispozici v jazycích: němčina, angličtina, čeština, slovenština a maďarština.