Statky pro děti

Dovolená jako v dětské knížce? Pomáhat ve stáji, slepicím sesbírat vajíčka ke snídani a natrhat bylinky na oběd a honit se s kočkami po dvoře …

Na těchto specializovaných statcích najdete vše pro děti a celou rodinu se vším všudy: pokoje zařízené pro děti, spoustu zajímavostí na objevování, k žasnutí a především k prožívání …

Procházky, opékání na ohni, jízda na traktoru, zpívání lidových popěvků atd.. Dovolená jako kdysi, ale v dnešní době!