U waldviertelských mistrů řemesel

Řemeslo, tolik obdivované na adventních trzích, lze zažít a naučit se ve Waldviertelu, kde má řemeslo v rozmanitých podobách svůj domov již po staletí.

Celoživotní vzdělávání může být čistým požitkem: a to především, když vás do technik řemesla uvedou mistři svého oboru a ještě si můžete sami vyrobit umělecká díla.

Stroje již dávno nahradily člověka v mnoha oblastech pracovního života. Jen málo věcí, s kterými přicházíme do každodenního kontaktu, je ještě opravdovým ručním výtvorem. Takové kousky nám proto připadají o to cennější. Cenná je také pokladnice vědomostí týkajících se řemeslných technik, která se ve Waldviertelu uchovává přímo vzorově. Waldviertel má totiž bohatou historii jako sídlo mnoha řemeslnických provozoven. Waldviertelské sklárny, zpracování kamene, výroba textilií charakterizují podnikatelskou činnost ve Waldviertelu již po celá staletí.

Řemeslo má zlaté dno
Týdny řemesel jsou zaměřené především na zprostředkování dovedností: nejde jen o prosté obdivování mistra svého řemesla při práci, ale jde o to, něco se od něho naučit a zároveň přiložit ruku k dílu. Vyrobené výtvory si „učni“ mohou odnést samozřejmě s sebou domů. Soustružení perleti, výroba, modelování a malování keramiky, plstěné výrobky, výroba vlny, pletení košíků, vaření mýdla, naklepávání kosy, foukání skla, broušení křišťálového skla, vyřezávání ze dřeva, soustružení dřeva, hrnčířská a kovářská práce a spousta dalšího se tady nabízí k vyzkoušení. Během týdnů řemesel je možné si navíc zakoupit speciální balíčky zahrnující dvakrát nocleh a waldviertelský ochutnávkový kurz u waldviertelských řemeslníků.

Většina kurzů je určená menšímu počtu návštěvníků, jiné jsou zaměřené také na skupiny. Kurzy probíhají většinou v německém jazyce, kurzy v cizích jazycích je možné poptat u Waldviertel Tourismus.

Více informací a dotazy Adventní trhy s regionálními řemesly