Výhled kulturních akcí

Poznačte si do kalendáře a těšte se: výhled nejzajímavějších výstav roku 2017 v Dolním Rakousku.

Od mystických kamenů minulosti ke žhavým otázkám současnosti: dolnorakouské výstavní akce roku 2017 zahrnují širokou paletu témat.

Dolnorakouská zemská výstava se koná každé dva roky, vždy v jiném regionu a s jiným tématem. V roce 2017 hostí zemskou výstavu region Jižní Waldviertel, a sice zámek Pöggstall. Výstava s tématem „Alles was Recht ist“ (Co všechno je právem)“ se vydává po stopách historie soudnictví a poskytne náhled do společného života lidí. Kromě výstavy a zámku, který prošel rozsáhlou rekonstrukcí, je středem dění tak jako vždy také hostitelský region. Spousta projektů zve k poznávání tiché krásy Jižního Waldviertelu.

ISLÁM na zámku Schallaburg
Soužití lidí se věnuje také nová výstava „Islám" na zámku Schallaburg. Ústředním tématem je zde právě to náboženství, které je často vnímáno v rozporu s evropskou společností: islám. Na základě důvěrných situací se osm kapitol zaměřuje na aktuální otázky, historický vývoj a rozdílný úhel pohledu. Výstava zve na hlubší kulturní setkání.

Od doby kamenné k období Marie Terezie
Zajímavé cesty časem lze podniknout v roce 2017 v dolnorakouských muzeích. „Římské orlice" zaujmou ve výstavním roce 2017 v Carnuntum – Ceasar a jeho armáda se představí v muzeu Carnuntinum v obci Bad Deutsch-Altenburg a v římském městě Carnuntum: výstava ukazuje běžný život římských vojáků, jejich výzbroj, strukturu vojska a vojenskou kariéru, ale také civilní aspekty vojenství. Muzeum MAMUZ v Mistelbachu představí Stonehenge z mladší doby kamenné. Zámek Hof a zámek Niederweiden přiblíží život a působení císařovny Marie Terezie jako političky a reformátorky. A expozice „News from the Past“ v MAMUZ na zámku Asparn/Zaya názorně prezentuje zajímavosti z více než 350 archeologických vykopávek v Dolním Rakousku.