Historie vinařského podzimu

Vinařský podzim a Dolní Rakousko – nerozlučné spojení!

V roce 1996 proběhly první slavnosti vinařského podzimu v Dolním Rakousku. „Vynalezl“ se tak již běžně používaný název pro podzim ve znamení vína v Dolním Rakousku. Protože tady se víno nepřetržitě kultivovalo již od pozdního středověku a v polovině 90. let minulého století se pak tato dlouholetá kultura vína začala v období vinobraní poprvé opravdu oslavovat.

V rámci prvního vinařského podzimu v roce 1996 se ve 36 vinařských obcích uskutečnilo 214 slavností a akcí. O několik sezón později se dolnorakouský vinařský podzim rozvinul v největší iniciativu vinařského cestovního ruchu v Evropě. Letos se v období od konce srpna do konce listopadu opět koná více než 600 akcí ve více než 100 obcích na Vinařské cestě. Veselé slavnosti ve sklepních uličkách, společenské ochutnávky mladého vína, poučné procházky vinicemi, tradiční dožínkové průvody a slavnostní křty vína: dolnorakouský vinařský podzim nabízí vinařský požitek a vinařskou kulturu ve stále nových a bohatých variacích.

Akce vinařského podzimu