Svět JE to, co JÍ

Zámky Hof a Niederweiden se v letech 2018 až 2020 budou v rámci třech interaktivních speciálních výstav věnovat otázce: Proč se ve světě jí tak, jak se jí?

První výstava od 15. března do 18. listopadu 2018 se zabývá výrobou potravin. Přechod od lovu a sběru k polnímu hospodářství a chovu dobytka znamenal začátek dnešní výroby potravin.

Tři výstavy osvětlí historii, současnost a budoucnost jídla počínaje výrobou přes distribuci a konzumaci jídla až po jeho vliv na jednotlivce, celou společnost a na životní prostředí – návštěvníci se mohou ponořit do komplexního světa jídla a hravým způsobem tento svět poznávat. Speciální výstavy v němčině, angličtině, slovenštině zvou k vlastní aktivitě a přemýšlení.

Ze země na talíř

Každá ze tří výstav se věnuje jednomu tematickému okruhu. První výstava v roce 2018 se zabývá výrobou potravin. Přechod od lovu a sběru k polnímu hospodářství a chovu dobytka znamenal začátek dnešní potravinářské výroby. Od pluhu k umělým hnojivům, od skleníku ke genovým manipulacím – pro zvýšení výnosu sklizně vznikaly v uplynulých staletích v zemědělství nové metody a techniky, které se neustále rozvíjely dále až dodnes. Nejdůležitějším zdrojem jídla je ale stejně jako dříve úrodná půda. V současnosti je vystavena tvrdému boji (zábor půdy) a silným změnám (klimatická změna). Úrodná půda jako původce jídla je opředena spoustou mýtů a uctívá se v podobě bohů země.

Jsi to, co jíš?

Jak výstava ukazuje, jen málo potravin, které se získají v přírodě, se dostane přímou cestou na talíř. Ať už je to zelenina, ovoce, obilí, maso nebo ryba: téměř vše se umývá, loupe, krájí, koření, vaří, dusí, peče, griluje atd. Potrava se zpracovává a připravuje, aby byla poživatelná a chutná, aby bylo možné ji konzervovat, uskladnit nebo přepravit. Jen málo jídel si doma připravíme kompletně sami. Kdo dnes mele obilí v mouku nebo syrové mléko zpracuje na máslo, jogurt nebo sýr? Potravinářský průmysl zpracovává potraviny, které následně končí v domácí kuchyni a tam se zpracují v hotové jídlo. Jejich přípravou člověk rozhodne, jak jídlo vypadá, jak voní, chutná a jaký vytváří celkový vjem. Výstava chce ukázat, že jídlo znamená více než jen pouhý příjem potravy. Co, kolik, kdy, kde a jak se jí, je výrazem kultury, ideologie, vnímání hodnot, životního stylu, zvyků, tradice, bohatství, chudoby, věku a pohlaví.