Weinviertel, © Seymann

Impresum

Vlastník medií a vydavatel: Niederösterreich-Werbung GmbH

Povinnost poskytnout informace dle § 25 zákona o veřejných sdělovacích prostředcích:
Název firmy: Niederösterreich-Werbung GmbH
Adresa: Niederösterreich-Ring 2, Haus C
PSČ/město: 3100 St. Pölten
Tel.: 02742/9000-19800
Fax: 02742/9000-19804
E-mail: office@noe.co.at
Webová adresa: www.dolni-rakousko.info

Banka: Hypo Investmentbank AG
Kód banky: 53100
Číslo účtu.: 00155 011580
IBAN: AT90 5310 0001 5501 1580
BIC: HYINAT22

Odkaz na Všeobecné obchodní podmínky, pokud jsou k dispozici: ne

Obchodní rejstřík: Obchodní soud St. Pölten
DIČ: ATU38766803
IČO: 131436p
Člen Hospodářské komory NÖ
Odvětví Cestovní ruch a volný čas
Obor Cestovní kanceláře
Živnost „Provozování cestovní kanceláře“
Odvětví Informace a poradenství
Obor Reklama a marketingová komunikace
Živnost Provozování reklamní agentury
Oprávnění udělena v Rakousku
Pro cestovní kanceláře platí tyto právní předpisy:
Živnostenský řád 1994, především § 94 Z 56 a § 126: viz http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10007517
Prováděcí předpisy pro provozování cestovních kanceláří: viz http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008014
Vyhláška pro cestovní kanceláře: viz http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002480
Nařízení pro pojištění cestovních kanceláří: viz http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20000007
Zákon o ochraně spotřebitele, především §§ 31b až 31f: viz http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002462
Datový rejstřík: 0798487

Sídlo majitele veřejného sdělovacího prostředku a vydavatele: St. Pölten

Předmět podnikání: Informační a servisní zařízení pro zákazníky a zájemce z řad veřejnosti na podporu a rozvoj dolnorakouského cestovního ruchu.

Webová stránka společnosti Niederösterreich-Werbung GmbH je zřízena jako veřejný internetový portál na podporu a rozvoj dolnorakouského cestovního ruchu. Jako čistě servisní a informační platforma obsahuje tato stránka kromě newsletteru také odkazy na webové stránky třetích osob.

Odpovědnost: i přes pečlivou rešeršní činnost nelze převzít záruku ani odpovědnost za obsahy zveřejněné na této webové stránce ani za programování technického servisu.

Za obsahy veškerých odkazů, které vedou ke stránkám mimo www.dolni-rakousko.info, nepřebíráme žádnou odpovědnost a za informace v nich obsažené je odpovědný příslušný poskytovatel služeb. (Stav: leden 2012)

Pro zasílání e-mailů je nutno dbát na seznam „Robinson“ s kontaktními údaji osob, jež nechtějí nevyžádanou reklamu (www.rtr.at).

Jednatel: Mag. Michael Duscher
Společník s 95% podílem na Niederösterreich-Werbung GmbH: Spolková země Dolní Rakousko zastoupená Úřadem zemské vlády Dolního Rakouska
Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten.

Členové dozorčí rady: Mag. Georg Bartmann, Mag. Christian Neuwirth, KR Manfred Pascher, Ass. Prof. Dr. Dieter Scharitzer
Členové představenstva: pouze u a.s.