Ochrana osobních údajů

Jste to pro nás důležití! Proto považujeme za svou povinnost zacházet s vašimi osobními údaji s největší péčí a chránit je před zneužitím.

Společnost Niederösterreich-Werbung GmbH se proto při zpracování a shromažďování osobních dat přísně řídí právními předpisy na ochranu osobních údajů (GDPR a  DSG).

Následovně uvádíme podrobné informace, jednak to o tom, jaké osobní údaje se při vaší návštěvě našich webových stránek evidují, a také o tom, jaké osobní údaje se shromažďují a pro co se používají v rámci navázání kontaktu s námi.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro webové stránky provozované správcem Niederösterreich-Werbung GmbH www.niederoesterreich.at, a dále pro následující související webové stránky: tourismus.niederoesterreich.at, convention.niederoesterreich.at, gruppenreisen.niederoesterreich.at, www.gesund-bleiben.at, magazin.niederoesterreich.at, veranstaltungen.niederoesterreich.at, heurigenkalender.niederoesterreich.at

Jednotlivé stránky mohou obsahovat odkazy na další turistické produkty a poskytovatele služeb v oblasti dolnorakouského cestovního ruchu, na které se prohlášení společnosti Niederösterreich-Werbung GmbH o ochraně osobních údajů nevztahuje. To znamená, že za tento externí obsah ani za osobní údaje zpracované pod těmito odkazy nemůžeme převzít žádnou záruku nebo odpovědnost.

Podrobné informace