Semmeringský okruh s kouzelným výhledem

To view this content, you need to accept our Cookies. Change Cookie Settings
Celá obrazovka
Výškový profil

8,21 km Délka

Údaje o trase
 • Obtížnost: lehká
 • Trasa: 8,21 km
 • Výstup: 349 Hm
 • Sestup: 308 Hm
 • Délka: 2:50 h
 • Nejnižší bod: 862 m
 • Nejvyšší bod: 1.041 m
Vlastnosti
 • okružní trasa
 • vyhlídky
 • možnost občerstvení
 • vhodné pro rodiny s dětmi
 • kultura / historie

Detaily pro: Semmeringský okruh s kouzelným výhledem

Krátký popis

Trasa vede k nejkrásnějším vyhlídkám na „železniční turistické stezce“ na kopci Wolfsbergkogel. Vyhlídky „ 20-Schilling Blick“ a „Doppelreiteraussichtswarte“ nabízejí impozantní pohled na horskou železnici Semmering, která patří k památkám světového kulturního dědictví. Zpátky se pokračuje kolem parku Semlitsch s přehlídkou soch a kolem historických vil v Semmeringu až k hotelu Südbahnhotel. Muzeum Hochstraßenmuseum nabízím turistům procházejícím po Hochstraße pohled do historie oblasti Semmering. 

 

UPOZORNĚNÍ: Pozor, tato turistická stezka nemusí být při sněhové pokrývce zcela upravena a mohou se vyskytovat kluzká místa. Vstup na vlastní nebezpečí! Dbejte na vhodné vybavení, jako je pevná obuv, hůlky, voděodolné outdoorové oblečení, pokrývka hlavy atd. Také v zimě dostatečně pijte vodu! Myslete na brzké stmívání a trasu pečlivě naplánujte!

Popis

Z vrcholu průsmyku po cestě Hochstraße kolem hotelu Panhans až k farnímu kostelu Svaté rodiny a k farní vile. S kopce dolů k nádraží a dále východním směrem podél železnice pod podchodem až k zastávce Wolfersbergkogel. Kousek stoupání do kopce k bývalému lázeňskému domu a k vyhlídkám „Doppelreiteraussichtswarte“ a „20 Schilling Blick“. Velice impozantní je výhled na železnici Semmeringbahn přes skalní útvary Adlitzgraben a nejvyšší výběžky východních Alp, Rax a Schneeberg. Cesta nyní pokračuje nejdříve lesem nad tunelem Wolfsbergkogel k mostu Fleischmannbrücke v Adlitzgraben. Doleva cestou nahoru ke golfovému hřišti a k hotelu Südbahnhotel. Zde dále rovně až na vrchol průsmyku.

Výchozí bod trasy

Průsmyk Semmering

Cílový bod trasy

Průsmyk Semmering

Popis trasy Semmeringský okruh s kouzelným výhledem

Od vrcholu průsmyku jdeme po cestě Hochstraße až k hotelu Panhans a dále k farnímu kostelu Svaté rodiny. Nyní se vydáme dolů k nádraží Semmering. Tady doporučujeme navštívit informační centrum k horské železnici Semmering, památce světového kulturního dědictví, a dále památník „Carl Ritter von Ghega“. Dále sledujeme značení dolnorakouské železniční turistické stezky „Bahnwanderweg“ až k vyhlídkovým bodům na kopci Wolfsbergkogel. Nyní se odkloníme doleva od železniční stezky a nad malým fotbalovým hřištěm nás stezka povede kolem parku Semlitsch se sochami. Odtud pokračujeme do prudšího kopce kolem vily Leidenfros, po cestě Friedrich Schüler Straße až k bývalému hotelu Südbahnofhotel. Dále kolem hotelu Panoramahotel Wagner k farnímu kostelu a zpátky k vrcholu průsmyku.

Příjezd

Z Vídně autem po A2 k dálničnímu uzlu Seebenstein a dále po S6 k výjezdu Maria Schutz/Semmering. Dále po silnici L 4168 až do obce Semmering na vrchol průsmyku. Vzdálenosti Vídeň – Semmering 95 km; Graz – Semmering 100 km.

Parkování

Veřejné parkoviště v průsmyku Semmering.

Vlakem z Vídně nádraží Wien Meidling přes Wiener Neustadt na nádraží Semmering.

Další informace/odkazy

Vídeňské Alpy v Dolním Rakousku, www.wieneralpen.at, +43 / 2622 / 78960

Informační kancelář Semmering, www.semmering.at, +43 / 2664 / 20025

Tady obdržíte příslušné prospekty.

Výstroj

Mějte vhodný oděv a pevnou obuv. Myslete na ochranu před deštěm a sluncem. S sebou dostatečné množství pití.

Bezpečnostní informace

Cesta je zpevněná a přístupná po celý rok, pokud nevládnou extrémní zimní podmínky. Nezapomeňte si vzít mobilní telefon a uložte si číslo horské záchranné služby pro tísňová volání: 140.

Doporučené mapy

Railway hikes on the Semmering Railway World Heritage Site folder

Hiking map for Semmering district can be obtained in Semmering Tourist Office, at shops in Semmering and at the Semmering station information kiosk

Tip autora

Informační panely k historii železnice Semmering, památce světového kulturního dědictví, a výstavní panely muzea na Hochstraße podávají informace o historii tohoto místa.

Další prohlídky kolem výchozího bodu