Landesgalerie Niederösterreich, © LOXPIX

Kláštery

Kláštery utvářejí ráz kraje; jsou studnicí vědomostí a vzdělání. Během posledních desetiletí otevřelo mnoho klášterů své brány také pro návštěvníky.