PřEKVAPIVé

příběhy

Landesgalerie Niederösterreich, © LOXPIX

Kultura a umění

Happy Birthday! V roce 2020 slavíme v Badenu a Grafeneggu 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena. Krásných 90 let se letos dožívá Arnulf Reiner narozený v Badenu, kterému je v „jeho“ muzeu věnována výstava „Revue“. Již 25 let existuje Hala umění Krems, mimochodem před 25 lety vstoupilo Rakousko do EU, což je tématem Muzea karikatury hned naproti. V Zemské galerii, jež oslaví první narozeniny, se prezentuje výstava „Wachau“ – u příležitosti 25. výročí zapsání Wachau na Seznam světového dědictví UNESCO. Těšíme se na pestrý kolotoč kulturních událostí!