PřEKVAPIVé

příběhy

Landesgalerie Niederösterreich, © Andreas Hofer

Kultura a umění

Za skvělé považujeme naše kulturní tvůrce a kulturní zařízení, které se navzdory obtížné situaci nenechávají zahanbit a s velkou vynalézavostí a flexibilitou plánují a představují svůj program na rok 2021.Poprvé se uskuteční Schrammel.Klang.Festival 2021 o dvou víkendech: více prostoru pro hosty a některé inovace dělají festival ještě lepším, než je! "Haydn okouzlil!" - místa, kde působili bratři skladatelé Joseph a Michael Haydnovi, čekají v roce 2021 nejen na brilantní umělce, ale také na koncertní místa, která stojí za to vidět, stojí za to podniknout hudební výlet do Haydnovy oblasti východně od Vídně. Na zámku Schallaburg bude alespoň trochu uspokojena silná touha po cestování do vzdálených zemí: výstava "Sehnsucht Ferne. Vydejte se do nových světů" zavede návštěvníky na cestu po stopách dobrodruhů a objevitelů do dávných časů a exotických destinací.