Stratég Marie Terezie

Po stopách Marie Terezie Dolním Rakouskem

Mošt v Mostviertelu, brambory ve Waldviertelu a borovice černá v oblasti Thermenregion – za to vše a mnohem více vděčí Dolní Rakousko Marii Terezii. Rozsáhlé dílo císařovny Marie Terezie v Dolním Rakousku zahrnuje nejen skvostné stavby, ale také mnoho kulinářských a krajinářských stop.

Vše nejlepší k 300. narozeninám 

Marie Terezie – dcera císaře Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické – se již ve svých 23 letech stala první ženou na habsburském trůnu. Ve válce na několika frontách se prosadila proti jiným vládcům v Evropě a stala se významnou reformátorkou v oblasti státní správy, vzdělání a hospodářství, kde se její vliv zachoval až do současnosti. Marie Terezie byla nejen starostlivou matkou 16 dětí, ale byla vnímána také jako matka země.

S rozhodností sobě vlastní se Marie Terezie zasadila i o zdánlivé maličkosti. V Mostviertelu tak například nařídila pěstování ovocných stromů podél všech krajských a okresních silnic. Tímto začal boom moštového alkoholického nápoje trvající až do dnešních dnů. Ve Waldviertelu nechala císařovna pokusně vysázet ve volné krajině první brambory a založila tak velkou tradici pěstování brambor v tomto regionu. V oblasti kamenitých polí a linie termálních pramenů byly za její vlády založeny rozsáhlé borovicové lesy, jež měly zamezit přeměně suché krajiny na step.

Stopy minulosti

V roce 1755 získala panovnice zámek Hof, největší rakouský zámek na venkově, který darovala svému milovanému manželovi Františkovi Štěpánovi Lotrinskému, aby si zde mohl „ulehčit od tíže vládnutí“. Zámek Niederweiden získala Marie Terezie v takzvaném balíčku společně se zámkem Hof. Další dva velké historické objekty v Dolním Rakousku se silným vztahem k Marii Terezii jsou zámek Laxenburg, jenž byl za vlády Marie Terezie rozšířen do dnešní velikosti a stal se nejmilejším zámkem jejího chotě Františka Štěpána Lotrinského, a hrad ve Wiener Neustadt, který byl za císařovny přestavěn na vojenskou akademii a stal se tak srdcem její reformy armády.  Ale své stopy zanechala letošní jubilantka i tam, kde by se to sotva očekávalo. Například v obci Nadelburg bei Lichtenwörth, v historické továrně na výrobu jehel, kterou Marie Terezie podporovala. Anebo v kavárně Cafe Maria Theresia v Kaumbergu nesoucí jméno císařovny proto, že tady císařovna nocovala na cestě do Mariazell a dnes je možné si zde prohlédnout takzvanou „císařskou komnatu“ s jedinečným štukovém stropem.