Mistr v lázních

Ludwig van Beethoven: ve Vídni slavil světově proslulý skladatel své největší triumfy. Zotavoval se ale v Dolním Rakousku.

Život Ludwiga van Beethovana byl charakterizován úspěchem, ale také nemocemi. Šťastné dny zažíval skladatel, jenž patřil vedle Mozarta a Haydna k nejvýznamnějším skladatelům vídeňského klasicismu, v Badenu a v Mödlingu.

Ludwig van Beethoven se narodil v roce 1770 v Bonnu v hudebně založené rodině. Otec chtěl z talentovaného chlapce vychovat druhého Mozarta, a tak se Ludwig již v sedmi letech vydává na koncertní cesty. V roce 1792, po smrti své matky, přijímá Ludwig pozvání Josepha Haydna do Vídně a od této chvíle trvale žije v císařském městě. Jako skladatel a pianista slaví velké úspěchy, ačkoliv ho od roku 1902 sužuje stále se zhoršující sluch a deprese. V roce 1815 odehrává svůj poslední koncert, v roce 1818 již zcela ztrácí sluch, přesto ale skládá dále.  V roce 1827 ve svých 57 letech umírá na onemocnění jater.

Vídeňští klasikové

Ludwig van Beethoven je označován za dovršitele vídeňské školy klasicistní hudby a průkopníka romantismu. Především jeho symfonie, klavírní sonáty a smyčcové kvartety mají v hudebním světě velký vliv. Jeho velkého talentu si byli vědomi i Beethovenovi současníci. Mozart a Haydn dávali mladému Beethovenovi hodiny výuky; jako oslavovaná hvězda patřil skladatel k dobře vydělávajícím umělcům své doby. Podporovala ho také aristokracie, což bylo tehdy v mnoha ohledech pozoruhodné. Za prvé platil Beethoven svým osobním chováním jako těžký rebel, za druhé vyvedl skladatel hudbu ven z knížecích dvorů a šlechtických paláců a přivedl ji do měšťanských koncertních sálů.

Beethoven v Dolním Rakousku

Od roku 1804 pobývá Beethoven během léta často na venkově a dává přednost lázeňským místům jižně od Vídně. V Badenu, kde byl skladatel jako host 15krát, vznikly mimo jiné velké části jeho 9. symfonie. V Mödlingu, kde trávil vždy letní období v letech 1818 až 1820, složil svou nejslavnější klavírní sonátu pro kladívkový klavír „Hammerklavier-Sonate“ a pracoval na skladbě Missa solemnis. V obou městech připomínají slavného hosta muzea umístěná v domech, v kterých Beethoven bydlel – v Badenu je to Beethovenhaus v ulici Rathausgasse 10, památník v Mödlingu se nachází v domě Hafnerhaus v ulici Hauptstraße 79.