Férová jízda: na horském kole dolnorakouskými lesy

Bikerská pravidla fair play pomůžou zajistit udržitelnou, bezpečnou a zábavnou terénní cyklistiku – pokud se dodržují.

Při jízdě na horských kolech v lesích je nutno se chovat ohleduplně a respektovat pravidla. Přece jen se projíždí krajinou, která tady vznikala v průběhu historie, která má ještě dlouho zůstat zachována a kterou sdílíme s ostatními.

Pozornost znamená bezpečnost

MTB regiony se spojily dohromady a definovaly společně bikerská pravidla fair play, neboli kodex pro terénní cyklistiku.  Noční bikování je například zrovna tak zakázané jako jízda mimo trasy. Samozřejmostí je udržovat celkově obezřetnost a dávat pozor na případná nebezpečí. Především na lesních cestách se může kdykoliv stát, že se náhle vynoří vozidlo anebo dobytek přecházející na druhou stranu na pastvu.

Respekt a čistota

Chovat se s respektem vůči jiným uživatelům lesa nebo myslivcům a lesníkům je stejně tak samozřejmé, jako nezanechávat po sobě odpad. Bikerská pravidla fair play jasně shrnují  hlavní zásady a jsou uvedena v příslušných mapových materiálech i na různých webových stránkách. Znění podrobných pravidel je následující: 

 • Používání značených cyklotras je povoleno pouze ve smluvně stanovených časech: březen, říjen 9:00 –17:00 hod, duben, září 8:00 –18:00 hod, květen až srpen 7:00 –19:00 hod.
 • Ohleduplné chování vůči majitelům pozemků, mysliveckému a lesnickému personálu!
 • Ohleduplnost vůči ostatním uživatelům lesa!
 • Udržuj dostatečnou viditelnou vzdálenost, abys měl kontrolu nad rychlostí!
 • Dávej pozor na pracovní stroje, dřevo nebo výmoly na cestě, na pasoucí se dobytek a nákladní dopravu (lesní cesty jsou provozní plochou a pracovním místem)!
 • Dodržuj silniční dopravní řád!
 • Dbej na čistotu v přírodě!
 • Kontrola vybavení a povinné nošení cyklistické přilby!
 • Jízda na kole mimo trasy a mimo povolenou dobu je protizákonná.
 • Dbej zákazu jízdy a uzavírek!
 • Používání cyklotras je na vlastní nebezpečí!