Dům Oskara Kokoschky

Pöchlarn se pyšní nejen okouzlující starou částí města, věžemi a zámkem, ale je také místem narození světově proslulého malíře Oskara Kokoschky.

Pöchlarn se rozprostírá na břehu Dunaje v oblasti Nibelungengau a označuje se také jako město Nibelungů. Tam se v roce 1886 narodil Oskar Kokoschka, jeden z nejvýznamnějších zástupců expresionismu, který maloval především portréty a krajiny.

Malíř, grafik, sochař, spisovatel

Kokoschka byl rovněž úspěšným grafikem, sochařem a spisovatelem. Ve třetí říši bylo jeho dílo považováno za „degenerované“ umění. Jeho tvůrčí síla projevující se napříč četnými epochami zajistila malíři, jenž byl aktivní až do vysokého věku, světovou slávu.

Obrazy přírody, ilustrace, fotografie

Rodný dům Oskara Kokoschky dnes slouží jako muzeum: během letních měsíců od května do října se v Kokoschkově domě v Pöchlarnu pořádají každoročně letní výstavy, které se doposud věnovaly například fotografiím Kokoschky, obrazům přírody nebo ilustracím ke světové literatuře.