Nos nahoru

Slovo „kulturní krajina“ získává v Dolním Rakousku zcela nový význam. Umělecké objekty tady na všemožných místech vytvářejí s přírodou výjimečná spojení.

Pro umění může plnit funkci pódia cokoliv! V idylickém Dolním Rakousku je to při výletu do přírody viditelné na první pohled. A je jedno, jestli ve vinici, na břehu Dunaje nebo na úpatí Semmeringu – v širokém kraji kolem Vídně dobývají krajinu výrazné umělecké projekty.

 „Příroda a umění, zdánlivě se míjejí / a přesto se nalézají blíže, než bychom se nadáli,“ napsal kdysi Goethe. Nejkrásněji se toto Nalézání odehrává v Dolním Rakousku, kde umělecké objekty zdobí na mnoha místech břehy řek, vinohrady nebo pole.

Nos a víno

V Langenloisu vítá návštěvníky Kamptalu impozantní skulptura „ohne Titel 2005“, jejíž tvůrce je Heimo Zobernig. Sedm metrů vysoké dílo vytvořené z ocelových koulí nazývají místní láskyplně také jako „Hrozen na Käferbergu“. V přístavu přívozu St. Lorenz vytvořila umělecká skupina Gelitin Wachauský nos, jenž se stal symbolem regionu zapsaného na seznamu UNESCO. „Nosními dírkami“ můžete vzpřímeně stoupat nahoru touto 4 metry vysokou instalací z betonu.

Sluneční kolo a ötscherský medvěd

V kopcovité krajině Weinviertelu stojí poblíž vesnice Hetzmannsdorf obří žluté kolo. Jedná se o konstrukci ze železa, dřeva a hliníkového plechu o hmotnosti 2 500 kg. Umělecké dílo pochází z rukou umělce Gerharda Kohlbauera, jehož inspirovala myšlenka archaického slunečního kotouče. V přírodním parku Ötscher-Tormäuer narazíte na kovovou plastiku znázorňující medvěda hnědého. Umělecké dílo upozorňuje na skutečnost, že tomuto tzv. ötscherskému medvědovi, čili medvědu hnědému, který přišel do oblasti pohoří Ötscher ze Slovinska, vděčíme za to, že se v Severních vápencových Alpách opět mohl usadit medvěd.  

Umění v krajině na statku Gut Gasteil

Na 16 hektarovém pozemku statku Gut Gasteil v obci Prigglitz umístil umělecký pár Charlotte a Johannes Seidlovi do krajiny četné umělecké objekty, které se vypořádávají s idylickým místem v podhůří Alp. Návštěvníci si výstavu, která se neustále obnovuje, mohou projít po posečených cestičkách za přibližně jeden a půl hodiny.