Cisterciácké opatství kláštera Heiligenkreuz

Klášter, Kostel

Tento podnik získal ocenění …

  • TOP výletní cíl
  • Partner se zaručenou kvalitou v Dolním Rakousku
  • Karta Niederösterreich-CARD

Popis

V roce 1133 povolal markrabí Leopold III. Svatý na žádost svého syna Otty cisterciácké mnichy z kláštera Morimond ve Francii do rozlehlého lesnatého kraje v údolí Sattelbachtal, kde chtěl rozvinout duchovní a hospodářský život této oblasti. Mnichové přinesli nové důležité impulzy pro zemědělství a lesnictví i pro řemeslo, a po skromných začátcích dochází k rozvoji kláštera. Románská loď klášterního kostela se vysvěcuje již v roce 1187, prostor gotického chóru v roce 1295, ve 13. století vznikají křížová chodba s kapitulní síní, fraterie, dormitář a studniční kaple. Velkou vzácností jsou malby na skle technikou grisaille. Ze své poutní cesty do Jeruzaléma v roce 1182 donesl vévoda Leopold V. kousek svatého Kříže a daruje tuto relikvii klášteru. 

Ceny

Místo a příjezd