Park kláštera Melk

Přírodní zážitek, Ukázková zahrada

Popis

Park kláštera s barokním zahradním pavilonem je důležitou částí celé stavby.

Zahrada tvoří symetrickou symbiózu od budovy kláštera až po vnější část. Park je důkazem toho, jak před 250 lety vznikaly přirozená zákoutí a plochy a prostor pro život. Zahrada kláštera mohla být vzorem pro jiné zahrady například v čase baroka, nebo v čase rozkvětu anglických zahrad až dodnes. V 18. století areál tehdejší vinice a sadu přetvořili na barokní rajskou zahradu, tak odpovídaly topografickým rozdílům území.  Dnešní výjimečnost a identitu získal park v posledních stoletích díky měnícím se názorům na výzor zahrady. Taktéž hospodářsky nestabilní časy, kdy se nedalo optimálně financovat zahradu a starostlivost o ni, přispěly k tomu, že zahrada zarostla a že si ji jakoby příroda vzala zpátky. S revitalizací parku v 15. století obnovili staré, částečně barokní struktury.Pastvou pro oči je první plocha parku, je to barokní zahradní pavilon. Opat Thomas Pauer dal pavilon postavit Franzem Munggenastem v barokním duchu mezi lety 1747 až 1748.  Místnosti pavilonu vymaloval v letech 1763 až 1764 freskami Johann Wenzel Bergl. Jsou plné fantazie, místem pro odpočinek a zahálení, mistr z něj vytvořil exotické místo, s exotickými zvířaty, jakousi džungli s Indiány. Zahradní pavilon sloužil v době baroka mnichům, kteří se v něm rekreovali. Dnes je zařízený jako kavárna se samoobsluhou.  Před ním je nasazeno mnoho růží, ty svou nádherou a květy podtrhují krásu samotného pavilonu. Další druhy růží kvetou podél zahradní rampy v druhé části plochy parku. Druhá část je charakteristická různými cestičkami, ohništěm, „kameny, které mluví" a studnou s pitnou vodou, ta je vyrobena ze zkamenělého stromu.V třetí části ‒ úrovni se nalézá žíla zahrady, a sice barokový rezervoár vody, je obstavěn lípami, které mají 250 let. V barokní nádrži na vodu je instalace od současného výtvarníka Christiana Philippa Müllera – „Nový svět“  ‒ plovoucí ráj, nádrž, kde jsou nasazeny rostliny až z Ameriky.Už 15 let pracují na revitalizaci zahrady, parku kláštera.  Některé části opět předělají a otevřou pro veřejnost.V roce 2010 park získal nové akcenty - Walahfrid Strabo Garten, Jardin meditérraneén a Cabinet clairvoyée.

Místo a příjezd