Stift Neukloster

Klášter, Kostel

Popis

Neukloster ve Wiener Neustadtu byl založen císařem Fridrichem III. v roce 1444. Od roku 1882 patří k opatství Heiligenkreuz a je priorátem se sedmi mnichy a zároveň kvetoucí městskou farností. K Neuklosteru patří i divadlo, kde pravidelně probíhají různorodé představení.

Neukloster disponuje takzvanou "Kunst- und Wunderkammer", kde jsou prezentovány různé objekty, které představují obraz světa v malém. Takové poklady byly v celé Evropě přítomny na knížecích dvoře a v klášterech, stejně jako v opatství Neukloster. Sbírka zahrnuje jak nádherné předměty z umělecké komory, tak jedinečné památky na historické události: přibližně 4700 jednotlivých předmětů, z toho 1000 objektů z umělecké komory, 200 obrazů a 3500 kamenů a mušlí. Většina sbírek byla pořízena ve zlaté éře kláštera mezi lety 1740 a 1801. Jedná se tedy o důležitý dokument barokního sběratelství v 18. století a historie kláštera. Kromě toho je sbírka cenným kulturním a přírodovědným dědictvím regionu a dolnorakouské země.

Refektorium a nádherná knihovna nabízejí premiéru. Obě nebyly nikdy veřejnosti přístupné a proto nebyly nikdy vystaveny škodlivým vlivům příliš velkého počtu návštěvníků.

Náhrobek Eleonory Portugalské, matky Maxmiliána I., je také k vidění v opatství Neukloster v rámci prohlídky.

Všechny prohlídky naleznete v přehledu na webové stránce: https://tourismus.wiener-neustadt.at

Místo a příjezd