Hala umění Krems

Muzeum

Tento podnik získal ocenění …

  • TOP výletní cíl
  • Partner se zaručenou kvalitou v Dolním Rakousku
  • Karta Niederösterreich-CARD

Popis

Hala umění „Kunsthalle Krems“ v bývalé továrně na výrobu tabáku je mezinárodní výstavní hala pro moderní a současné umění v Dolním Rakousku. Se svou více než 20letou historií je nejstarší institucí na umělecké míli Kunstmeile Krems, která ještě navíc zahrnuje Forum Frohner, Muzeum karikatury Krems, dominikánský kostel a Zemskou galerii Dolního Rakouska.

Kunsthalle v Kremsu sa nalézá v historické budově, v bývalé tabákové fabrice na Franz-Zeller náměstí, kde sídlí mezinárodní dům výstavnictví moderního a současného umění v Dolním Rakousku. Vzhledem k jeho dvacetileté historii se řadí mezi nejdéle fungující instituce a patří sem ještě Forum Frohner a Karikaturmuseum i Dominikánský kostel. Všechno spolu vytvoří v roce 2019 prostor pro působivou krajinskou výstavu Dolního Rakouska. Pokud se jedná o Dům umění v Kremsu, zde prezentují mezinárodní umění po roce 1945. Zároveň bude umělecký vedoucí Florian Steininger klást důraz i na současné umění. Mimo nezůstanou ani tematické výstavy umělců různého zaměření, a to i ze zahraničí, aby se naplnilo poslání přeshraniční spolupráce i v tomto roce.

Ceny

Vybavení

  • Toaleta
  • Prohlídky s průvodcem
  • Obchod

Vhodnost

  • vhodné při špatném počasí

Místo a příjezd