Kolem Ötscheru

Příjemné turistické cestičky vedou kolem vodopádů a roklí. Útulnost a pohodu nabízejí rustikální chaty a Mariazellská železnice.

V rakouském Grand Canyonu najdete křišťálově čisté vodopády, příjemné turistické stezky a množství důvodů, proč žasnout. V polovině cesty vás očekává útulná chata Ötscherhias s vydatným občerstvením a nádherným výhledem.

Ze základny k ukázkové elektrárně

Alpinská pěší túra začíná v přírodním parku, ve Středisku přírodní rezervace Naturparkzentrum Ötscher-Basis. Absolutní špičkou je nejstarší vodní elektrárna společnosti EVN, elekrárna Wienerbruck, která dodává energii také pro úzkokolejku Mariazellerbahn.

Griaß di, Ötscherhias!

Romantická  soutěska Ötschergräben -  jedinečná přírodní scenérie: potoky a říčky se po celá staletí prodírají vápencovým masívem a zanechávají za sebou hluboké rokle, podivuhodné skalní útvary a neobyčejné vodopády. Na nejkrásnější turistické stezce roku 2011 přijdete také k tradiční chatě Ötscherhias, oblíbenému místu pro oddech a posilnění (otevřeno květen-říjen do 17:00 hod).

Domů úzkokolejkou Mariazellerbahn

Posilnění a plní dojmů pokračujete dále do cílového bodu nádraží Erlaufklause. Alternativní cíl Mitterbach dosáhnete za 1,5 hodinu. Odtud se můžete pohodlně vrátit historickou úzkokolejkou Mariazellerbahn do Wienerbrucku, přímo k výchozímu bodu.