SVĚŽÍ

jedinečnost

Semmeringviadukt, © Claudia Schlager

Světové dědictví UNESCO v Dolním Rakousku

Jedineční svědci kulturních dějin lidstva

Kulturní dědictví světové úrovně: čtyři z dvanácti rakouských památek světového dědictví UNESCO se nacházejí v Dolním Rakousku a odrážejí kulturní rozmanitost historického srdce Rakouska.

Výjimečná poloha Dolního Rakouska - ve středu Evropy, ale přesto v pohraničí - přitahuje lidi a síly, které se zasloužily nejen o bohatou historii, ale také o mimořádně bohaté kulturní dědictví. Paleta je široká a sahá od drobných a vzácných památek, jako je téměř 30 000 let stará Willendorfská venuše ve Wachau, která je dnes jedním z nejznámějších uměleckých děl doby kamenné na světě, až po mohutné a krajinu utvářející památky, jako je Semmeringská železnice, první horská železnice se standardním rozchodem v Evropě.

Kromě Semmeringské dráhy (1998) a kulturní krajiny Wachau (2000) byly v roce 2021 na seznam světového dědictví UNESCO zapsány další dvě dolnorakouské památky: historické lázeňské město Baden a Dunajské vápence založené Římany. Čtyři velmi odlišné kulturní památky, které jsou jedinečnými svědky lidské tvořivosti a díky nimž je návštěva Dolního Rakouska tak vzrušující.

Světové dědictví UNESCO v Rakousku