Princ Koloman v Melku

Legenda svatého Kolomana: syn irského krále patronem Rakouska.

Město Melk a jeho benediktinský klášter jsou charakterizované postavou svatého Kolomana, který v klášterním kostele vypínajícím se vysoko nad Dunajem našel místo svého posledního odpočinku.

Svatý Koloman, podle legendy syn irského krále, vyrazil z domova z Irska na poutní cestu do Jeruzaléma, ve Stockerau byl ale pro svůj oděv a cizí jazyk považován za špiona, byl mučen a nakonec oběšen na uschlém stromu bezu: to se stalo v roce 1012. Že došlo k nedorozumění, pochopili místní, když najednou rozkvetl strom, který posloužil jako šibenice, a mrtvé tělo domnělého špióna nejevilo žádné známky rozkladu. Tento zázrak vzbudil pozornost i babenberského markrabího Heinricha I., který v roce 1014 nechal mrtvolu Kolomana převézt na svůj hrad do Melku a zde pochovat.

Patron města, země a kláštera

Melk byl tenkrát sídlem Babenbergů, jež od roku 976 převzali vládu nad markrabstvím Ostarrîchi, malé oblasti na východní hranici Bavorska, kterou Babenbergové rychle dokázali zvětšit. Převezením mrtvého těla Kolomana získal Melk na významu. Místo posledního odpočinku mučedníka zajistilo městečku nejen uznání, ale i značný příliv lidí: u hrobu světce byl v roce 1089 založen benediktinský klášter, v jehož kostele se ještě dnes nachází hrob. Koloman samotný byl prohlášen patronem rodu Babenbergů, města Melk a později dokonce patronem Rakouska.

Ať žije Koloman

V Melku se ještě dnes připomíná svatý Koloman nejrůznějšími způsoby. Uprostřed náměstí Rathausplatz stojí Kolomanova kašna se sochou svatého. Od roku 1451 se ve městě každoročně vždy 13. října koná posvícení věnované Kolomanovi. V tentýž den se v klášteře slouží bohoslužba na počest svatého, během které se ukazuje Kolomanova monstrance v podobě bezového keře. Patrona připomínají také sarkofág s pozůstatky svatého, socha vedle vchodu, cenné umělecké poklady jako pozdně gotický deskový obraz nebo barokní relikviář stejně jako různé prostory kláštera Melk, například Kolomanův sál, Kolomanovo nádvoří nebo Kolomanův zvon.