Weinland Niederösterreich, © Robert Herbst

Osm vinařských oblastí

Dolní Rakousko – největší vinařský region na Dunaji

Dolní Rakousko je se svými 27 000 ha půdy pokryté vinicemi největší vinařskou oblastí Rakouska. Pod jeho jménem se sjednocuje bohatý potenciál původů a stylů tradičních místních vinných rarit, ale také mezinárodních odrůd. Osm specifických vinařských oblastí Dolního Rakouska se zvučnými jmény od Wachau na západě po Carnuntum na východě lze rozdělit do tří klimatických pásem: Weinviertel na severu, Podunají se svými údolími západně od Vídně a panonská krajina Dolního Rakouska na jihovýchodě.