Dürnstein, © Michael Liebert

Vánoce, Vánoce přicházejí

Poklidný čas, velké kouzlo. Kláštery, kováři a zámky – pohádkové kulisy pro nejkrásnější vánoční trhy Dolního Rakouska.

Tichý čas, tiché adventní kouzlo. Před Vánocemi se Dolní Rakousko promění ve velký adventní kalendář: za bránami hradů a měst, ve sklepních uličkách a starých zříceninách, na kopcích a u potoků a říček se schovává více než 24 vánočních a adventních trhů a atrakcí.

Kouzelná místa, okamžiky plné rozjímání a staré tradice v ryzí podobě: v Dolním Rakousku se advent oslavuje stále ještě tradičně a rozmanitě. Weinviertelský advent v podmanivých sklepních uličkách je ve znamení lidových zvyků a duchovního rozjímání zároveň. Wachau, památka světového kulturního dědictví, se během adventu ve Wachau stává pohádkovou kulisou pro vánoční a adventní koncerty a plavby lodí po Dunaji. Jen těžko k překonání jsou hry světel a ohně během „Ohnivých Vánoc“ v Mostviertelu, kde se na historických místech rozžhaví mošt a železo. Malé a romantické adventní trhy se letos poprvé konají i na vesnici.

Při návštěvě adventních trhů a následné procházce ve Vídeňských Alpách se křupající sníh pod boty stává vítaným průvodcem. Ve Vídeňském lese zvou pohádkové adventní trhy jako např. v Badenu a Mödlingu k obdivování a užívání si. Díky své optimální poloze na jihu Vídně jsou vánoční trhy ve Vídeňském lese a Vídeňských Alpách většinou pohodlně dostupné veřejnou dopravou, a proto jsou ideálním jednodenním výletem.

A pokud chcete mít dovolenou „pevně v rukou“, doporučujeme zimní relaxaci ve Waldviertelu na adventních trzích s regionálními řemesly.

Dárky se prý nemají rozbalovat před 24. prosincem. Kdo se během adventního období vydá na cestu do Dolního Rakouska, bude před Vánocemi určitě bohatě obdarován. Nechte se okouzlit!

Naše zimní zážitková cesta