Velké
kouzlo světel.
Grafenegger Advent, © Niederösterreich-Werbung/Michael Liebert

Vánoce, Vánoce přicházejí ….

Zvuk zvonů, záře světel a vůně jedliček jsou každoročně znamením nejklidnějšího období v roce: vítejte o adventu!

Tichý čas, tiché adventní kouzlo. Před Vánocemi se Dolní Rakousko promění ve velký adventní kalendář: za bránami hradů a měst, ve sklepních uličkách a starých zříceninách, na kopcích a u potoků a říček se schovává více než 24 vánočních a adventních trhů a atrakcí.

Kouzelná místa, okamžiky plné rozjímaní a tradice v ryzí podobě: advent v Dolním Rakousku se oslavuje stále ještě v souladu s místními zvyky a rozmanitým způsobem. Tam, kde se rozžhaví železo a mošt, potěší návštěvníky „Ohnivých Vánoc“ v Mostviertelu světelné a ohnivé efekty. O weinviertelském adventu se v podmanivé atmosféře sklepních uliček setkávají lidové zvyky a duchovní rozjímání. Při návštěvě adventních trhů a následné procházce ve Vídeňských Alpách se křupající sníh pod boty stává vítaným doprovodem. Výjimečné prostředí Wachau – památky světového kulturního dědictví – se rozezvučí dechovou hudbou a písněmi, které pronikají až k srdci. A pro dovolenou „šikovných rukou“ se doporučuje zimní relaxace ve Waldviertelu na „Waldviertelských týdnech řemesel“. 

Ačkoliv se před 24. prosincem nemají otevírat žádné dárky: kdo se během adventního období vydá na cestu do Dolního Rakouska, bude před Vánocemi určitě bohatě obdarován. Nechejte se okouzlit!

Přehled adventních akcí

Vánoce, Vánoce přicházejí ….