Národní park Thayatal

Co je malé, to je milé: toto motto přesně vystihuje nejmenší národní park Rakouska.

V národním parku Thayatal rozprostírajícím se na hranicích s Českou republikou se na malé ploše nachází nesrovnatelná rozmanitost rostlin a živočichů. Přírodní bohatství lze poznat při cykloturistice, prohlídkách a ve správní budově národního parku.

Nepřístupnost a blízkost hranic s Českou republikou, kde přímo navazuje národní park Podyjí, uchránila toto údolí před lidskými zásahy. Jedno z nejkrásnějších říčních údolí Evropy si tak mohlo uchovat svoji původní podobu. Podél říčních meandrů, které zde řeka Thaya vyhloubila do žulových útvarů Waldviertelu, se prolínají nejrůznější životní prostory: louky, zalesněné svahy, stepní trávníky a skály nabízejí místo pro početné vzácně se vyskytující druhy živočichů a rostlin. Své útočiště zde našli čápi černí, ještěrky zelené, vydry říční a velmi plaché kočky divoké. Z botanických vzácností se tady vyskytují lilie zlatohlavá, kosatec různobarvý, třemdava bílá, kavyl chlupatý, vstavač vojenský a další. Kromě ohromující přírodní krajiny fascinuje oblast národního parku také svými hrady a zříceninami opředenými pověstmi. 

Prožitek z přírody
Národní park Thaytal lze prožít mnoha způsoby. Například v budově návštěvnického centra poblíž Hardeggu, kde se přírodní krása prezentuje multimediální formou na výstavě „Dějiny přírody – historky z Podyjí“. Každý víkend od Velikonoc po svátek Všech svatých se konají prohlídky nebo akce na vybraná témata a krátké komentované prohlídky výstavy v budově parku a v národním parku (poznámka: výstava se momentálně upravuje a je zavřená).

Přeshraniční síť turistických stezek umožňuje působivé pozorování přírody a vede k nejkrásnějším vyhlídkovým místům. Malé návštěvníky zde očekává skvělé dobrodružné dětské hřiště a rovněž prohlídky výstavy za doprovodu maskota „jezevce Maxe“.

  • Největší druhová rozmanitost na nejmenším prostoru
  • Přeshraniční národní park
  • Výstava “Dějiny přírody – historky z Podyjí ” v návštěvnickém centru
  • Početné komentované prohlídky a akce
  • Speciální programy pro děti a školy
  • Dobře značená síť turistických stezek
  • Půjčovna trekingových holí v návštěvnickém centru

Národní park Thayatal